ទាញយកវីដេអូហ្វេសប៊ុក

កម្មវិធីទាញយកហ្វេសប៊ុក

នៅទីនេះអ្នកអាចទាញយកវីដេអូនៅលើបណ្តាញហ្វេសប៊ុកទាញយកសម្រាប់ឧបករណ៍ចល័តនិងកុំព្យូទ័រទាំងអស់វីដេអូហ្វេសប៊ុកអ្នកអាចទាញយកវាដោយឥតគិតថ្លៃជាទ្រង់ទ្រាយ MP4 ។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទាញយកវីដេអូពីហ្វេសប៊ុក?

01. ចម្លង URL នៃវីដេអូដែលអ្នកចង់ទាញយក។
02. បិទភ្ជាប់ URL របស់វីដេអូហ្វេសប៊ុកនៅក្នុងប្រអប់នៃឧបករណ៍របស់យើង។
ចុចប៊ូតុងទាញយក។
04. វីដេអូនឹងលេចឡើងហើយអ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺចុចលើប៊ូតុងទាញយក។